Rakamazi Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola honlapja

Iskolánk története

A város iskolájáról a legrégibb feljegyzések 1922-től állnak rendelkezésünkre. Ez idő tájt két iskola működött: római katolikus és községi elemi népiskola. Az osztályok magas létszámmal (50-70 tanuló) működtek.

1948-ban az iskolát államosították, ekkor kb. 20-30 pedagógus oktatta a tanulókat.

A községben ipari iskola – Nyíregyházáról kihelyezett tagozatként- működött 1971-ig. Vasas, lakatos, esztergályos, szobafestő, cipész, kőműves, s a kőművesekhez keverve egy cukrász tanuló is volt.

1992-ig az iskola általános közoktatási feladatokat látott el, neve: Általános Iskola Rakamaz.
1992-ben új oktatási formát vezettek be, a speciális képzést (9.-10. évfolyam), az iskola neve ekkor Speciális Továbbképző és Általános Iskola volt. A speciális képzést továbbfejlesztették szakmunkásképzéssé. Az iskola neve Szakmunkásképző, Speciális Továbbképző és Általános Iskolá-ra módosult.

A legújabb kori változások szerint 1997-től újabb tevékenységgel bővült iskolánk arculata, szakmai szolgáltató intézet működik a szakszolgálat keretein belül. 2000 augusztusától alapfokú művészetoktatási oktatást vezetett be a fenntartó önkormányzat. 2001/2002-es tanévtől német nemzetiségi oktatás indul.

Az iskola neve:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

2006 szeptemberétől az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önálló intézményként kezdte meg működését.

Az iskola neve:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

A helyi Önkormányzat döntése alapján 2007. augusztus 15-én közös igazgatású közoktatási intézmény alakult, az iskola és az óvoda összevonásával.

Az intézmény neve:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

2012. május 30-án a helyi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az óvoda 2012. augusztus 1-jétől új intézményként különvált az iskolától, így az intézmény neve:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

2013. június 04. napjától hatályos a KIK Alapító Okirata,ez alapján, illetve a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvényben az alapfokú művészetoktatási intézmény megnevezés helyett alapfokú művészeti iskola kifejezés alapján az intézmény neve:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2013. augusztus 1-jétől a Szabolcs községben található Árpád Fejedelem Általános Iskola a KLIK döntése alapján az Intézmény telephelyeként működik tovább.

2013. december 20-án Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Erzsébet Királyné Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola nemzetiségi elnevezésének szakmai alapdokumentumokban történő feltüntetését kérte. Így az intézmény neve:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA,s

ELISABETH KÖNIGIN DEUTSCHE NATIONALITÄTEN GRUNDSCHULE, GRUNDSTUFEN – KUNSTSCHULE UND FACHSCHULE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény módosításáról rendelkezik a 2015. évi LXV. törvény, mely alapján 2016. szeptember 1-től intézményünk neve a következőképpen módosult:

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA,

ELISABETH KÖNIGIN DEUTSCHE NATIONALITÄTEN GRUNDSCHULE, GRUNDSTUFEN – KUNSTSCHULE UND FACHMITTELSCHULE

Iskolánk adatai

Erzsébet királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola,

OM azonosító: 201032

Intézményvezető: Lengyelné Luczián Zsuzsanna

E-mail cím: rakamaziskola63@gmail.com

Székhely cím: Rakamaz, Ady Endre út 63.

Telefonszám: 06/42-570-300

Telephely cím: Rakamaz, Bocskai út 55/a

Telefonszám: 06/42-570-718

Fenntartó adatai

Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület

Telefonszáma: 06/42-795-315

E-mail címe: nyiregyhaza@kk.gov.hu

Csengetési rend

Hétfőtől – csütörtökig

800 – 845
855 – 940
955 – 1040
1050 – 1135
1145 – 1230
1300 – 1345
1350 – 1435

 

Péntek

800 – 845
855 – 940
955 – 1040
1050 – 1135
1145 – 1230
1240 – 1325